תעריפי Ecosim
אני מתקשר מ: אני מתקשר אל:
תעריפי חיוג מהודו לישראל:
לישראל (קווי): 0.65 $/דקה
לישראל (נייד): 0.65 $/דקה
קבלת שיחה: חינם
שליחת SMS: 0.70 $/הודעה
קבלת SMS: חינם
תעריפי שירותים נוספים בהודו:
גלישה סלולארית: השירות אינו זמין
שיחה מקומית (קווי): 0.65 $/דקה
שיחה מקומית (נייד): 0.65 $/דקה
SMS מקומי: 0.70 $/הודעה
תעריפי שרותים כלליים:
בירור יתרה: חינם
משיכת הודעות מהמשיבון: 0.65 $/דקה
סוג הכרטיס: Pre-Paid
מידע נוסף: (העבר עכבר מעל המנורה)
* התעריפים נכונים לתאריך 22/10/2018
* התעריפים נקבעים ע"י מפעילי תקשורת אחרים ועל כן עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש.
* החיוב הינו ביחידות של 1 דקה או חלק ממנה.
* החיובים באתר נעשים בש"ח לפי שער העברות והמחאות גבוהה במועד במועד הרכישה. שער המינימום לחיוב הינו 3.80 ש"ח לדולר ארה"ב.