אני מתקשר מ: אני מתקשר אל:
M-SIM
+1/+44
תעריפי חיוג מארצות הברית לישראל:
לישראל (קווי): 0.18 $/דקה
לישראל (נייד): 0.18 $/דקה
הרשות הפלסטינית: 0.52 $/דקה
קבלת שיחה: 0.10 $/דקה
שליחת SMS: 0.10 $/הודעה
קבלת SMS: חינם
תעריפי שירותים נוספים בארצות הברית:
גלישה סלולארית: 0.08 $/מ"ב
שיחה מקומית (קווי): 0.17 $/דקה
שיחה מקומית (נייד): 0.17 $/דקה
אלסקה: 0.22 $/דקה
מספרי DQ (קידומת 1-555): 2.12 $/דקה
מספרי פרמיום: 1.17 $/דקה
SMS מקומי: 0.20 $/הודעה
תעריפי שרותים כלליים:
בירור יתרה: חינם
משיכת הודעות מהמשיבון: 0.10 $/דקה
סוג הכרטיס: Pre-Paid
מידע נוסף: (העבר עכבר מעל המנורה)
מחירי ערכות התחלה (כרטיס + זמן אוויר)
כרטיס + $25 זמן אוויר 149 ש"ח
כרטיס + $50 זמן אוויר (*בהנחה) 219 ש"ח
כרטיס סים במתנה + $100 זמן אוויר 380 ש"ח
לקניה
* התעריפים נכונים לתאריך 26/04/2018
* התעריפים נקבעים ע"י מפעילי תקשורת אחרים ועל כן עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש.
* החיוב הינו ביחידות של 1 דקה או חלק ממנה.
* החיובים באתר נעשים בש"ח לפי שער העברות והמחאות גבוהה במועד במועד הרכישה. שער המינימום לחיוב הינו 3.80 ש"ח לדולר ארה"ב.